Továbbtanulás, Békés

A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara  
Pályaorientációs oldala 

Tudnivalók a Szakképzési rendszerről

Jelenleg 177 szakma közül választhatnak a diákok. Az új szakképzési rendszerben a szakmák megszerzése iskolai rendszerű képzésben valósul meg: az ötéves technikumban érettségi és technikusi szintű szakképzettség szerezhető, a hároméves szakképző iskolában a tanuló a képzés végén szakképzettséget szerez. 2020 szeptemberétől a szakgimnáziumok öt éves technikumokként működnek tovább, a szakmákra specializálódott szakközépiskolák pedig szakképző iskolákként, amelyekben a képzési idő továbbra is három év. A technikumban az első két évben, a szakképző iskolában az első egy évben a széles alapozású ágazati ismereteket sajátítják el a tanulók, majd ágazati alapvizsgát tesznek. A 9. évfolyam végén, illetve a technikumban a 10. évfolyam végén ágazaton belül szakmát választanak és lehetőség szerint duális képzésben folytatják tanulmányaikat. Az első két szakma elsajátítása ingyenes. Felnőttek esetében a képzési idő lerövidülhet.

Technikum:
A tanuló először ágazatot választ, amivel a technikumban két évig ismerkedik (2 év ágazati alapoktatás). 10. évfolyam után történik a szakmaválasztás. A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. A képzés során matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. A technikumban érettségizőnek nem kell ötödik érettségi tantárgyat választania, mivel a szakmai vizsga beszámít az érettségi tantárgyai közé. Az öt év elvégzése után a tanuló egyszerre kapja kézbe az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet, és még a nyelvvizsga megszerzésére is lehetősége van. A technikumban végzettek jelentős előnyt élveznek a felsőoktatási felvételin szakirányú továbbtanulás esetén. A műszaki területeken a technikusképzést a mérnökképzés „előszobájának” nevezzük. A megszerezhető technikus szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít. A technikumok 9-10. évfolyamán minden tanuló ösztöndíjat kap, amelynek összege a 2021/2022-es tanévben havi 8370 forint lesz. A 11. évfolyamtól a gyakorlati ismereteket a tanulók lehetőség szerint duális szakmai oktatásban, cégek közreműködésével, valós munkakörnyezetben sajátíthatják el. A duális képzésben résztvevő tanulókkal a munkáltató szakképzési munkaszerződést köt, amely alapján a tanuló munkabérre jogosult. A duális képzésben résztvevők havonta legalább a minimálbér 60 százalékára (2021-ben 100 440 forint) számíthatnak, ami az utolsó évben akár 100 százalékra is emelkedhet. Azok, akik valamilyen okból duális képzésben nem vesznek részt, tanulmányi eredménytől függően megközelítőleg havi 10 ezer és 60 ezer forint közötti összegű ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj egy része pályakezdési juttatásként kerül kifizetésre, melyre akkor jogosult a tanuló, ha sikeresen befejezi a képzést és szakmát szerez. Ennek mértéke 150 ezer forinttól 300 ezer forintig terjedhet, a szakmai vizsga eredményétől függően.

Szakképző iskola:
Az első év ágazati alapismereteket adó oktatásból áll, ezt követően történik a konkrét szakma kiválasztása, és a 9. évfolyamot követően még a technikumi oktatásba is váltani lehet. A szakképző iskola 9. évfolyamán az ösztöndíj a 2021/2022-es tanévben havi 16 740 forint minden tanuló számára, a 10. és 11. évfolyamra járók pedig tanulmányi eredménytől függően megközelítőleg 10 és 60 ezer forint közötti havi juttatásra lesznek jogosultak, amennyiben duális képzésben valamilyen okból nem vesznek részt. Az ösztöndíj egy része pályakezdési juttatásként kerül kifizetésre, melyre akkor jogosult a tanuló, ha sikeresen befejezi a képzést és szakmát szerez. Ennek mértéke 150 ezer forinttól 300 ezerig terjedhet, a szakmai vizsga eredményétől függően. A 10. és 11. évfolyamon a tanulók lehetőség szerint duális szakmai oktatás formájában, vállalatoknál, vállalkozóknál, valós munkakörnyezetben tudják elsajátítani a szakmai ismereteket. A duális képzésben résztvevő tanulókkal a munkáltató szakképzési munkaszerződést köt, amely alapján a tanuló munkabérre jogosult. A duális képzésben résztvevők havonta legalább a minimálbér 60 százalékára (2021-ben 100 440 forint) számíthatnak, ami az utolsó évben akár 100 százalékra is emelkedhet.

 Ágazati alapoktatás:
Az ágazati alapoktatás a szakképzés új rendszerében jelenik meg. Az adott ágazathoz tartozó szakmák tekintetében a technikumban az első két évben, a szakképző iskolában az első egy évben széles körű ágazati alapismeretekre tesznek szert a tanulók, amelyet ágazati alapvizsga zár le. Ez jogosulttá teszi a tanulót a duális képzésbe való belépésre. A közös alapozás átjárhatósági lehetőséget biztosít szükség esetén a technikum és a szakképző iskola között. A konkrét szakmát technikumban a 10. évfolyamon, szakképző iskolában a 9. évfolyamon, az adott ágazat sajátosságainak megismerését követően választja ki a tanuló. Az új rendszer ezzel is támogatja a tanulókat a számukra megfelelő pálya kiválasztásában.

Szakgimnázium:
A szakgimnázium elnevezés 2020. szeptembertől az öt évfolyammal működő, művészeti, pedagógiai, illetve közművelődési képzést folytató nevelési-oktatási intézményt jelöli. A szakgimnázium érettségi végzettség és a szakképzési törvény szerinti szakképesítés megszerzésére készít fel. A szakgimnáziumban indítható képzési területeket az ágazatért felelős Emberi Erőforrások Minisztériuma határozza meg.

Szakiskola:
A szakiskola a többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtt haladni nem tudó tanulók felkészítését végzi. A szakiskolai oktatás azonban 2020. január 1-jei hatállyal kikerült a szakképzésről szóló törvény hatálya alól. A szakiskolák nem szakképző intézményként, hanem köznevelési intézményként működnek tovább, működésüket, a szakiskolában történő oktatást a nemzeti köznevelésről szóló törvény szabályozza.

Orientációs osztály:
Az orientációs fejlesztésre irányuló előkészítő évfolyam (orientációs osztály) azoknak az általános iskolát elvégzett fiataloknak nyújt lehetőséget, akik bizonytalanok a pályaválasztásban vagy kompetenciafejlesztésre van szükségük szakmai oktatásuk megkezdése előtt. Feladata a tanulók egyéni kompetenciáinak felmérésére alapozott fejlesztés és a szakmai oktatás során elsajátítható szakmák gyakorlati körülmények között való megismertetése. Az orientációs osztályban a tanulók mentorálása, alapkészségeinek és kulcskompetenciáinak fejlesztése, pályaorientációjának, életpálya tervezésének elősegítése történik rugalmas tanulásszervezési és személyre szabott oktatási formában.
A Békés megyei szakképzési centrumok 2021 szeptembertől orientációs osztályt indított intézményeinek listája:
- Békéscsabai SZC Kós Károly Technikum és Szakképző Iskola 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 8., web: www.kos.bszc.hu
- Gyulai SZC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 5700 Gyula, Szent István utca 38., web: www.harruckern.hu
- Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 5900 Orosháza, Kossuth tér 1., web: www.oroshazagyszc.hu
- Gyulai SZC Székely Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 5540 Szarvas, Vajda Péter utca 20., web: www.szekelyszarvas.hu

Dobbantó Program:
A Dobbantó program célja, hogy az oktatás vagy a munka világába visszavezető, a sikeres egyéni életút megtalálásához eljuttató lehetőséget biztosítson. A Dobbantó program az általános iskolát el nem végzőknek biztosítja az alapkompetencia fejlesztést, amelyet követően a műhelyiskolába lehet továbblépni. A Dobbantó programban az a tanuló vehet részt, aki tizenhatodik életévét betöltötte és alapfokú végzettséggel nem rendelkezik. A programban egyénre szabott, gyakorlatias, csapatmunkára épülő fejlesztés történik, rugalmas rendben, új szemléletű értékeléssel.
A 2020/2021-es tanévben Dobbantó programot indított Békés megyei szakképző intézmények:
- Békéscsabai SZC Kós Károly Technikum és Szakképző Iskola 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 8., web: www.kos.bszc.hu
- Gyulai SZC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 5700 Gyula, Szent István utca 38., web: www.harruckern.hu
- Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikum Szakképző Iskola és Kollégium 5900 Orosháza, Kossuth tér 1., web: www.oroshazagyszc.hu

Műhelyiskola:
A műhelyiskola a szakmai oktatás új megközelítését jelenti: a képzésben részt vevők oktatása nem iskolai, tantermi keretek között, hanem gyakorlati helyszínen zajlik, egy mester és egy pedagógiai mentor támogatásával. A műhelyiskolában részszakmát szerezhetnek a tanulók. A részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít. A műhelyiskolában a tanulónak a végzettség megszerzése nem tanévhez kötött, maximum két évig tart. Minden ismeret a részszakmához kötődik, amelyet a tanuló a mesterétől sajátít el, nincsenek kötelező közismereti tantárgyak és a hagyományos értelemben vett értékelés. Műhelyiskolában tanulmányokat az folytathat, aki alapfokú végzettséggel nem rendelkezik és a szakképző iskola Dobbantó programját elvégezte vagy alapfokú végzettséggel rendelkezik és a 16. életévét betöltötte. A 2020. szeptemberében a szakképzési centrumok által pilot jelleggel indított műhelyiskolai képzésekhez bármikor lehet csatlakozni.
Békés megyében található műhelyiskola:
- Gyulai SZC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 5700 Gyula, Szent István utca 38., web: www.harruckern.hu Képzési terület: szakácssegéd, asztalosipari szerelő

Szakképzési ösztöndíj:
Az első – Szakmajegyzék szerinti – szakma megszerzéséhez kapcsolódóan, a nappali rendszerű szakmai oktatásban ösztöndíj jár. Az ösztöndíjat a duális képzésben a képzőhely és a tanuló között létrejött szakképzési munkaszerződés alapján járó munkabér váltja fel. Az ösztöndíj alapjának a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) egyhavi összege tekintendő, az ösztöndíj havi összege ennek százalékában kerül meghatározásra. A 2021/2022-es tanévben ez azt jelenti, hogy a technikumok 9-10. évfolyamán minden tanuló havi 8370 forint összegű, a szakképző iskola 9. évfolyamán havi 16 740 forint összegű ösztöndíjat kap. Technikumban a 11. évfolyammal, szakképző iskolában a 10. évfolyammal kezdődően a tanulók tanulmányi eredménytől függően megközelítőleg havi 10 és 60 ezer forint közötti összegben részesülhetnek, ha valamilyen okból duális képzésben nem vesznek részt. Az ösztöndíj egy része pályakezdési juttatásként kerül kifizetésre, amelyre akkor jogosult a tanuló, ha sikeresen befejezi a képzést és szakmát szerez. Ennek mértéke 150 ezer forinttól 300 ezerig terjedhet, a szakmai vizsga eredményétől függően.